دلتــنــگـــی یــعــنــی، فــاصـلـه ای کــه بـا هـیـچ بـهـانـه ای پــر نـمـی شــه دلتــنــگـــی یــعــنــی،، عــکـسـایـی کـه نـگـاه کــردن بـه اونــا،رویــاهـــات رو خـیـس مـی کـنــه دلتــنــگـــی یــعــنــی، بــغـضــی کــه بـاهــاش کـلـنـجــار مـیــری تــا یـهــو نـشـکـنــه دلتــنــگـــی یــعــنــی، اس ام اس هـــایـی کــه فــرسـتــاده نـمــی شــه، دلتــنــگـــی یــعــنــی، لــحـظــه هــایــی کــه بــا خــودت زمــزمــه مـی کـنــی دلتــنــگـــی یــعــنــی.....تاريخ : 19 / 9 / 1395 ا 18:10 نويسنده : m.a.n ا

 
نگار من چه می داند ز حالم

 

نمی داند که بی او در زوالم

خوش و خرم نشسته با رقیبم

نداند روز و شب بی او بنالم

برای من جدا از او تمام است

تمام عمر و عشق  و شور عالم

نشسته روی ابرویش سیه خال

سیه خالش بداند بخت و فالم

تمام آرزویم وصل یار است

نمی بیند دل آمال محالم

فدایش میکنم جان و جهانم

اگرچه او شکسته هر دو بالمتاريخ : 18 / 9 / 1395 ا 22:14 نويسنده : m.a.n ا

 ی کوچک و هفت میــلیارد آدم..؟!!
یعنی تو باور میکنی ؟
شمرده ای؟
کی مرده ست ؟
دیده ای کسی آدم بشمرد ؟
بـــاور نکن !!!
همه ی دنیــا فقــط تـویی...تاريخ : 18 / 9 / 1395 ا 21:54 نويسنده : m.a.n ا

دلتنگــی هایــــَم را زیر بغـل زده اَم

                                                                                 نشسته اَم در انتظار ِ روز های ِ مبـادا  !
سهم  ِ من   از تــو
همـین دلتنگـی ها ییست
که بی دعوت می آینـد
و …
خیال ِ رفتن نـدارند


تاريخ : 5 / 9 / 1395 ا 12:17 نويسنده : m.a.n ا
.: Weblog Themes By violetSkin :.