تمام احساسم هسے ! 

 تمام عشقم تمام احساس دست نخوردہ ام! 

کـہ حاضر نیسم ... 

 حتے ذرہ اے از انرا .. 

  باهیچ کس تقسیم کنم 

 باهیچ کس جز تو... 

 احساسم را با تقسیم نمیکنم بلکه.... 

انرا بـہ تو تقدیم میکنم 

  تمام عشقم را تمام احساسم را...!!! 

 

اس ام اس

 

 تاريخ : 16 / 5 / 1394 ا 23:0 نويسنده : m.a.n ا

تمام احساسم هسے ! 

 تمام عشقم تمام احساس دست نخوردہ ام! 

کـہ حاضر نیسم ... 

 حتے ذرہ اے از انرا .. 

  باهیچ کس تقسیم کنم 

 باهیچ کس جز تو... 

 احساسم را با تقسیم نمیکنم بلکه.... 

انرا بـہ تو تقدیم میکنم 

  تمام عشقم را تمام احساسم را...!!! 

 

اس ام اس

 

 تاريخ : 16 / 5 / 1394 ا 23:0 نويسنده : m.a.n ا

 عاشق که میشی زندگی انگار رنگ و بوی تازه تری دارهتاريخ : 7 / 5 / 1394 ا 16:13 نويسنده : m.a.n ا

 عاشق کیه؟یه بچه که گاهی توی یه شب یدفعه پیر میشه یکی که توی اووج خوشبختی یک شبه از زندگی سیر میشهتاريخ : 7 / 5 / 1394 ا 15:59 نويسنده : m.a.n ا
.: Weblog Themes By violetSkin :.