آغوش تـــ♥️ــــو ،

 

انتــــــــــهـایِ تــــمـــــامِ 

 

آرزوهــــــــــایِ مـــــن اســـــت!

 


تاريخ : 18 / 3 / 1395 ا 14:7 نويسنده : m.a.n ا

گر پادشاه بودم

 

شک نکن

 

صدای 

 

خنده ات را

 

سرود ملی میکردمتاريخ : 13 / 3 / 1395 ا 22:3 نويسنده : m.a.n ا

هـــر کس هـــر جـــا که دلش مـــی خواهــــد ، بنشیند!

امـــا مـــــن 

به کســی اجــازه اینکــه به

جــای تـــــو در قلب من بنشیند را نخواهـــــم داد 

قلـــــــــــــب مــــــــن ، فقــــــــط جـــــای توســــــــت

 


تاريخ : 13 / 3 / 1395 ا 22:2 نويسنده : m.a.n ا
.: Weblog Themes By violetSkin :.