جملات عاشقانه

من…!

مرا که میشناسی؟! خودمم

کسی شبیه هیچکس!

کمی که لابه لای نوشته هایم بگردی پیدایم میکنی

مهربان، صبور، کمی هم بهانه گیر

اگر نوشته هایم را بیابی، منم همان حوالی ام!!تاريخ : 28 / 12 / 1394 ا 18:38 نويسنده : m.a.n ا

 سال94 داری میری؟؟بــــرو... 
اما حرفامو بشنــــــــــــو و بــــــــــرو 
یـه ﺷـﺒـﺎﯾــــــــــــــــﯽ ﺍﺻـلا ﻧـﮕـﺬﺷــــــــــــــــﺖ
ﺍﻣـﺎ ﻣـن ﺍﺯﺵﮔـﺬﺷــــــــــــــــﺘـﻢ ...
ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾــــــــــــــــﯽ ﻫـﻢ ﺑـﺪ ﮔـﺬﺷـﺖ ... 
ﺳـﺨــــــــــــــــﺖﮔـﺬﺷـﺖ ...ﺑـﺎ ﺩﺭﺩ ﮔـﺬﺷـــــــــــــــــﺖ ...
ﯾـﻪ ﺷــــــــــــــــﺒـﺎﯾـﯽ ﺩﺍﺩ ﺯدم " ﺍﻣـﺎ ﺟــــــــــــــــﺰ ﺩﻟـم ﻫـﯿـﭻ
ﮐــــــــــــــــﺲﺻــــــــــــــــﺪﺍﻣـو ﻧـﺸــــــــــــــــﻨـﯿـﺪ ...
ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾــــــــــــــــﯽ ﻫـﻤـﻪ ﭼــــــــــــــــﯽ ﺑـﻮﺩ ﺍﻟـﺎ ...
ﺍﻭﻧـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎﯾـﺪﻣـﯿـﺒــــــــــــــــﻮﺩ ...
ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾــــــــــﯽ ﻫـﻮﺍ ﻋـﺠـــــــﯿـﺐ ﺩﻭﻧـﻔـﺮﻩ ﺑـﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﻫـﻤــــــــﻮﻥ
ﺷـﺒـﺎ ﻣـن ﺑـﻮدمـــــو ﺗـﻨـﻬـﺎﯾـــــــــیم ...
ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾـــــــﯽ ﻧـﻔـﺴـــــــم ﺑـﺮﯾﺪ ﺍﺯ ﺍﯾـﻦ ﻫـﻤـــــــﻪ ﺑـﻐــــــــﺾ ...
ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾـﯽ ﻧـﻔــــــــﺲ ﮐـﻢ ﺍﻭﺭدم  ... ﺍﻣــﺎ ﺩﻭاﻡ اﻭﺭﺩم ...
ﯾـﻪ ﺭﻭﺯﺍﯾــــﯽ ﻓـﻘـــــــﻂ ﺯﻧـﺪﻩ ﺑـﻮﺩم ... ﺯﻧـﺪﮔـﯽ ﻧـﮑـــــــﺮﺩم...
ﯾـﻪ ﺷﺒـﺎﯾـﯽ ﺯﻧــﺪﻩ ﻫـﻢ ﻧـﺒـﻮﺩمﻓـﻘــــــﻂﺑـﻮﺩم...
ﻫـﻤﯿـــــــــــــــــﻦ
94 حالا بـــــــــــــــــــــــروتاريخ : 28 / 12 / 1394 ا 18:36 نويسنده : m.a.n ا

 عشقم مــــــــبارک... ✘

روز نبودنت مبارک. ✘

بی من بودنت... . ✘

نخواستنت... ✘

رفتنت... ✘

عاشقانه رهاکردنت... ✘

ندیدنت... ✘

وعده هایت... ✘

ارزوهای محالت... ▼

روز نادیده گرفتن عشقت مبارک..▼

⇡⇡.همه و همه... ??

روز ازبین بردن ارزوهای شیرینم مبارکت باد... ??

کشتن احساساتم مبارکت باد...

▼▼قهرمان▼▼!!! ☜بازوان قوی داشتی؟

☜یا دل سنگی !؟!؟!؟ ▼که توانستی یک شبه.......... ∷

هرچه که بودی را فراموش کنی ∷

ضربه ات کاری بود.. ∷

ضربه ای به بهای زندگیم

≅≅≅مبارکت باد ▼▼▼▼باختــــــــــــم...▼▼▼

:((((( ٭ تـــــــــــــنهاییـــــــــم مبـــــــــــارک:-(:-تاريخ : 28 / 12 / 1394 ا 18:35 نويسنده : m.a.n ا

آرام ترین تپش قلبم را
تقدیدمت میکنم
تا بدانی که آرام بخش
همه ی وجودم توییتاريخ : 18 / 12 / 1394 ا 19:5 نويسنده : m.a.n ا

بگذار بگویم...!

جذاب تریــــن جای دنیا آغوش توست

جایی میان بازوانــــت،

روی قفسه سینه ات

♥مماس با قلبـــــت، همان قلبی که...♥

صدایش تمام زندگی من است..تاريخ : 18 / 12 / 1394 ا 19:2 نويسنده : m.a.n ا

 دنیای عجیبیه.....! 

قلبه منه،برای منه،توسینه منه...!

ولی برای تو میزنه...!تاريخ : 12 / 12 / 1394 ا 19:4 نويسنده : m.a.n ا

تلخیه الکل

تلخیه الکل رو به جون میخرم

فقط بخاطر اینکه موقع خوردنش بگم

میزنم به سلامتیه کسی که

هیچوقت نفهمید چقدر

دوسش دارمتاريخ : 12 / 12 / 1394 ا 18:48 نويسنده : m.a.n ا
.: Weblog Themes By violetSkin :.