تفاوتی ندارد خواب باشم یا بیدار :

زیباترین تصویر پیش چشمانم همیشه توییتاريخ : 17 / 1 / 1396 ا 23:57 نويسنده : m.a.n ا

 تفاوتی ندارد خواب باشم یا بیدار :

زیباترین تصویر پیش چشمانم همیشه توییتاريخ : 17 / 1 / 1396 ا 23:57 نويسنده : m.a.n ا

 آدم های خوب نه خاطره اند نه تاریخ

بلکه حقیقت روزگارند درست مثل خودتتاريخ : 17 / 1 / 1396 ا 23:54 نويسنده : m.a.n ا

 

 
بیا و یک لحظه با من باش ، تا برای یک عمر با هم بمانیم ... 
بیا برای هم باشیم ، از هم بگوییم با عشق باشیم!


تاريخ : 17 / 1 / 1396 ا 23:50 نويسنده : m.a.n ا

 

 
بیا و یک لحظه با من باش ، تا برای یک عمر با هم بمانیم ... 
بیا برای هم باشیم ، از هم بگوییم با عشق باشیم!


تاريخ : 17 / 1 / 1396 ا 23:50 نويسنده : m.a.n ا

 در سرم تویی
در چشمم تویی
در قلبم تو
من ، عکس دسته جمعی توام . . .تاريخ : 17 / 1 / 1396 ا 23:48 نويسنده : m.a.n ا

 خاک بر سرِ تمامِ این کلمات
اگر تو از میانِ تمامشان
نفهمی من دلتنگم . . . !تاريخ : 17 / 1 / 1396 ا 23:46 نويسنده : m.a.n ا

سکسکه ام گرفته بود

گفتم مرا بترسان

دستم را ول کرد

نفسم بند آمد

.

.تاريخ : 17 / 1 / 1396 ا 23:43 نويسنده : m.a.n ا

می گویم نخند

شیرینی اش مرا میکشد

.

.تاريخ : 17 / 1 / 1396 ا 23:41 نويسنده : m.a.n ا

می گویم نخند

شیرینی اش مرا میکشد

.

.تاريخ : 17 / 1 / 1396 ا 23:41 نويسنده : m.a.n ا
.: Weblog Themes By violetSkin :.